COVID 19

Protocol Verantwoord Zwemmen in Familiebad de Bosberg Swalmen - 2021

Inleiding

Het Protocol Verantwoord Zwemmen, versie 4.1, is uitgebracht door de zwembadbrancheorganisatie. Dit protocol is goedgekeurd door het RIVM en de regering. In dit protocol staat omschreven op welke wijze, gezien de risico's, zwemmen in Coronatijd veilig en beheersbaar is. Het is aan iedereen de taak om de regels uit het protocol na te leven. Alleen op deze wijze is het risico beheersbaar. Het Protocol Verantwoord Zwemmen wordt telkens geactualiseerd naar de nieuwste inzichten en landelijk geldende regels.

In dit protocol hebben wij de richtlijnen uit het landelijk protocol toegepast voor het Familiebad de Bosberg te Swalmen. We hopen op deze manier de inwoners van Swalmen, Roermond en wijde omgeving, en uiteraard onze gasten uit Duitsland, weer veilig te kunnen laten zwemmen.

Wanneer gaat het Familiebad de Bosberg open?

Het Familiebad de Bosberg is voor individuele gasten open gegaan per 22 mei 2021, waarbij we gestart zijn met de mogelijkheid voor baantjes zwemmen. Zodra de voorspelde temperatuur 's middag boven de 20 graden, komt stappen we over op recreatief zwemmen met ook de mogelijkheid van het zonnen op de ligweiden. Gebruik voor baantjes zwemmen door zwemclubs, die het bad gehuurd hebben, is per 15 mei 2021 gestart.

Veiligheid en hygiëne in en om het zwembad

Algemene regels voor iedereen (zwemmers en niet-zwemmers)

 • Blijf thuis indien u klachten heeft die passen bij corona.

 • Blijf thuis indien u of een van uw huisgenoten corona heeft.

 • Blijf thuis indien uw huisgenoot naast milde corona klachten ook koorts of last van benauwdheid heeft.

 • Blijf thuis indien u een nauw contact van iemand met corona bent.

 • Blijf thuis indien u terugkomt uit het buitenland.

 • Blijf thuis indien u een melding heeft gekregen via de app CoronaMelder.

 • Is je testuitslag negatief, dan had je op het moment van testen geen corona. Je hoeft niet meer thuis te blijven, tenzij je een nauw contact bent van een coronapatiënt. Volg dan het advies van de GGD.

 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

 • Houd de geldende afstandsregels, 1,5 meter onderlinge afstand, in acht;

 • Was thuis, voorafgaand aan en na het zwembadbezoek, je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;

 • Was de handen met water en zeep als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, etc.); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus;

 • Schud geen handen;

 • Bij binnenkomst in het zwembad is het dragen van een mondkapje verplicht in het overdekte kassa- en kleedgebouw. Buiten op de perrons en de ligweiden geldt geen mondkapjesplicht. Ook geldt er geen mondkapjesplicht voor zwemmers tijdens het zwemmen;

 • Personeel / vrijwilligers dienen in het hoofdgebouw altijd een mondkapje te dragen, tenzij er zittend het noodzakelijke kantoorwerk wordt gedaan; ook geldt er voor de kassamedewerkers in de afgesloten kassaruimte géén mondkapjesplicht;

 • Doe thuis je zwemkleding aan onder je gewone kleding;

 • Ga voordat je vertrekt thuis naar het toilet;

 • Douches zijn niet beschikbaar;

 • Kom als zwemmer alleen op vooraf via de website gereserveerde en betaalde tijden;

 • Neem als zwemmer het betalingsbewijs (geprint of op de telefoon) mee, zodat er contactloos gescand kan worden;

 • Kom als zwemmer niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken starttijd naar het zwembad;

• Zingen en schreeuwen is niet toegestaan;

 • Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op.

Aanmelden voor activiteiten

Omdat het Familiebad de Bosberg maar een beperkt aantal bezoekers binnen mag laten om de voorgeschreven 1,5 meter onderlinge afstand te kunnen realiseren, en ook om het contact bij de kassa zo kort mogelijk te houden, dient u de entreekaartjes on line te bestellen en te betalen. Alleen met een online reservering (geprint, als afbeelding op de telefoon) krijgt u toegang tot het Familiebad de Bosberg. Neem uw aankoopbewijs mee naar het Familiebad de Bosberg.

Meerbaden-kaarten kunnen nu niet gebruikt worden. Deze blijven geldig en kunnen in de toekomst gebruikt worden. Reserveren kunt u via: DEZE  knop.

De aanmelding wordt geregistreerd om bij een eventuele uitbraak bezoekers te kunnen waarschuwen. Bij deze registratie worden de regels van het AVG gehanteerd.

Routing

Om te kunnen voldoen aan de 1,5 meter richtlijn van het RIVM is er een routing gemaakt op het terrein van het Familiebad de Bosberg. Volg deze routing op. De routing staat aangegeven met pijlen op de paden en met andere markeringen. U komt binnen via de gebruikelijk ingang bij de kassa. Op het pad voor de kassa zijn tekens aangebracht om de 1,5 meter afstand aan te geven.

Bij de kassa toont u uw online gekochte reserveringsbewijs (geprint, op de telefoon). Volg daarna de looprichting, zoals die met pijlen is aangegeven. Daarna treft u kleedhokjes aan. Hier kunt u desgewenst omkleden. Vervolgens loopt u de pijlen volgend naar het 50-meter bad en volgt u de instructie voor het zwemmen; zie verderop.

Na het zwemmen volgt u verder de route naar het hoofdgebouw; volg hierbij wederom de pijlen; een ieder kan desgewenst gebruik maken van de kleedhokjes om zich om te kleden. Daarna verlaat u via de aangegeven uitgang het gebouw.

Omkleden

U dient bij voorkeur thuis uw zwemkleding aan te trekken onder uw gewone kleding. Vervolgens kunt u via de aangegeven route desgewenst in de kleedhokjes u omkleden. U stopt zelf de kleding in de tas en neemt deze mee naar buiten, waar u op de zonneweide of op de verharding uw tassen kunt plaatsen. Zorg dat u geen kostbare spullen meeneemt naar het Familiebad de Bosberg.

Douche en toiletgebruik

De toiletten zijn open en mogen gebruikt worden; de douches niet. Het wordt aanbevolen om indien mogelijk voorafgaand thuis te douchen en naar het toilet te gaan. Toiletten worden dagelijks schoongemaakt. Laat het toilet netjes achter voor de volgende gebruiker.

Waterkwaliteit tijdens de Coronatijd

In het Familiebad de Bosberg werken wij met een watermonitoringssysteem dat continu de kwaliteit van ons zwembadwater in de gaten houdt en daar waar nodig op bijstuurt om te zorgen dat het Corona-virus geen kans krijgt om in het water aanwezig te blijven.

Welke activiteiten zullen er worden opgestart?

De volgende activiteiten zullen worden opgestart:

 • Individueel baantjes zwemmen met mogelijkheid voor reservering door iedereen; hierbij wordt een maximale groepsgrootte van 30 personen in het bad aangehouden; start per 22 mei 2021

 • Groepsgewijze training en sportief zwemmen middels verhuur van tijdsblokken aan de betreffende groepen; hierbij wordt een maximale groepsgrootte van 30 personen in het bad aangehouden; start per 15 mei 2021

 • Gebruik van het buitenterras bij de horecagelegenheid van het Familiebad de Bosberg. Hiervoor worden de geldende regels voor de openstelling van terrassen gehanteerd. Gebruik van het terras is alleen in 'burgerkleding'; niet in badkleding; vanaf het terras mag niet naar het zwembad worden gegaan; de uitgang is via de eigen toegangsdeur van de horeca; dit start per 22 mei 2021.

 • Recreatief zwemmen met ook gebruik van de zonneweiden voor het zonnen en het gebruik van de speeltuin en speelweide, in plaats van het baantjes zwemmen, indien de voorspelde middagtemperatuur boven de 20 graden komt. Dit wordt nader bekend gemaakt via de website.

De tijdsindeling (tijdsblokken) waarvoor men de toegangskaartjes kan reserveren & betalen komen op de website te staan.

Op basis van de opgedane ervaringen, reacties van het publiek en mogelijke wijzigingen in de voorschriften zal het programma aan activiteiten worden aangepast. Maar het programma blijft altijd functioneren binnen de richtlijnen van het RIVM.

Richtlijnen baantjes zwemmen

 • Er mogen maximaal 30 zwemmers tegelijkertijd zwemmen in het 50-meter bad voor het baantjes zwemmen.

 • Reserveren kan uitsluitend online via https://www.familiebaddebosberg.nl/tickets

 • Er worden 3 lijnen in het water gelegd, waarbij er dan 3 blokken van 2 banen ontstaan. Hiervan kan afgeweken worden, indien naar het oordeel van de toezichthouders, er op dat moment veilig gezwommen kan worden met meer of minder banen.

 • Houd 1,5 meter afstand bij "inhalen". Houd rekening met elkaar.

Vaststelling

Dit protocol is opgesteld en vastgesteld door het bestuur van Stichting Zwembad de Bosberg.

Vastgesteld,

Swalmen, 22 mei 2021