COVID 19

Protocol Verantwoord Zwemmen in Familiebad de Bosberg Swalmen - 4 juli 2020
Het Protocol Verantwoord Zwemmen is uitgebracht door de zwembadbrancheorganisatie. Dit protocol is goedgekeurd door het RIVM en de regering. In dit protocol staat omschreven op welke wijze risico's van zwemmen in Coronatijd beheersbaar zijn. Het is aan iedereen de taak om de regels uit het protocol na te leven. Alleen op deze wijze is het risico beheersbaar. Het Protocol Verantwoord Zwemmen wordt telkens geactualiseerd naar de  nieuwste inzichten en landelijk geldende regels. Dit protocol is uitgewerkt voor het Familiebad de Bosberg te Swalmen. We hopen op deze manier de inwoners van Swalmen, Roermond en wijde omgeving, en uiteraard onze gasten uit Duitsland, weer veilig te kunnen laten zwemmen. Het Familiebad de Bosberg is open gegaan op 1 juli 2020. 
Veiligheid en hygiëne in en om het zwembad; algemene regels voor iedereen 
•    Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 
•    Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten; 
•    Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);    
•    Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld; 
•    Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld; 
•    Ga direct naar huis wanneer er tijdens de zwemactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 
•    Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen en jongeren tot 18 jaar onderling en kinderen tot en met 12 jaar tot volwassenen); 
•    Hoest en nies in je elleboog en als je buiten het bad bent: gebruik papieren zakdoekjes; 
•    Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet; 
•    Was voorafgaand aan en na het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden; 
•    Was de handen met water en zeep als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, etc.); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus; 
•     Vermijd het aanraken van je gezicht;  
•    Schud geen handen. 
•    Zingen en schreeuwen is niet toegestaan.
 Regels voor de zwemmers
•    Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot personen van 18 jaar en ouder. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen afstand te houden. Ook leden van 1 huishouden hoeven dat niet. Ook jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Tijdens specifieke activiteiten in het water met een instructeur zijn afwijkingen hierop mogelijk; 
•    Was voorafgaand aan en na afloop van het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden; 
•    Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum; 
•    Voorafgaand aan het on line kopen van een entreeticket dient u de gezondheids-check  te verrichten. Aan de kassa dient u dit desgevraagd te bevestigen.
•    Het entreeticket moet vooraf via de website besteld en betaald worden; aan de kassa dient het betaalbewijs op papier, of op de telefoon, of middels het nummer getoond  te worden.
•    Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 
•    Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten; 
•    Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg het advies van de GGD); 
•    Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld; 
•    Blijf thuis als je in thuisisolatie bent omdat je contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld;
•    Ga direct naar huis wanneer er tijdens het zwemmen klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 
•    Volg de aangegeven routing naar het zwembad en na afloop naar de uitgang.
•    Was voor en na het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden; 
•    Geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen en zingen, is niet toegestaan.
•    Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op.
•    In het water mogen er baantjes worden gezwommen, mag er recreatief worden gezwommen en mag de waterglijbaan gebruikt worden door de jeugd tot 18 jaar.
Aanmelden voor activiteiten
Omdat het Familiebad de Bosberg maar een beperkt aantal bezoekers binnen mag laten om de voorgeschreven 1,5 meter onderlinge afstand te kunnen realiseren, en ook om het contact bij de kassa zo kort mogelijk te houden, dient u de entreekaartjes on line te bestellen en te betalen. Alleen met een online reservering (geprint, als afbeelding op de telefoon, of als nummer) krijgt u toegang tot het Familiebad de Bosberg. Neem uw aankoopbewijs mee naar het Familiebad de Bosberg. Voorafgaand aan het bestellen dient u verplicht de gezondheidsscheck in te vullen. Desgevraagd moet u dit aan de kassa bevestigen of herhalen.
Meerbaden-kaarten kunnen nu niet gebruikt worden. Deze blijven geldig en kunnen in de toekomst gebruikt worden. Reserveren kunt u via: https://www.familiebaddebosberg.nl/.  Klik op de daarvoor bestemde button.
Routing
Om te kunnen voldoen aan de 1,5 meter richtlijn van het RIVM is er een routing gemaakt op het terrein van het Familiebad de Bosberg. Volg deze routing op. De routing staat aangegeven met pijlen op de paden en met andere markeringen. U komt binnen via de gebruikelijk ingang bij de kassa. Bij binnenkomst dient u de handen te desinfecteren. Op het pad voor de kassa is signing aangebracht om de 1,5 meter afstand aan te geven.
Bij de kassa toont u uw online gekochte reserveringsbewijs (geprint, op de telefoon of met nummer). 

Gebruik van het zwembad
Bij sportieve activiteiten geldt voor de jeugd tot 18 jaar onderling niet de regel om 1,5 meter afstand te houden. Ook bij het baantjes zwemmen geldt dat deze regel van 1,5 meter afstand niet geldt. De toezichthouders en de badmeesters van het Familiebad de Bosberg houden wel in de gaten dat het aantal zwemmende personen in het zwembad niet te hoog is, waardoor de regels met betrekking tot de 1,5 meter afstand niet kunnen worden nageleefd. Indien er teveel mensen in het waren zijn, kunnen er slechts gedoseerd nieuwe zwemmers in het water worden toegelaten. Ook kan het toezicht verzoeken dat er een aantal mensen uit het water gaan om zodoende de veilige afstand voor een ieder mogelijk te maken. De zwemmers dienen aan een dergelijk verzoek gehoor te geven.
Ter toelichting: momenteel kunnen er ongeveer 650 personen op een middag worden toegelaten op het complex van het Familiebad de Bosberg. Niet iedereen kan tegelijkertijd in het water; dat zal gedoseerd moeten gebeuren. Ieders medewerking wordt hiervoor gevraagd om de veilige afstand van 1,5 meter tot elkaar te realiseren. 
Gebruik van de zonneweide
De zonneweide kan weer gebruikt worden voor het zonnen, spelen en andere activiteiten. Hiervoor gelden onverminderd de regels: iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot personen van 18 jaar en ouder. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen afstand te houden. Ook leden van 1 huishouden hoeven dat niet. Ook jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
Gebruik van het Peuter- en Kleuterbad "Bert Bever"
Het Peuter- en Kleuterbad kan gebruikt worden door de peuters, kleuters en hun ouders, waarbij de ouders onderling de afstand van 1,5 meter dienen te respecteren.
Gebruik van de waterglijbaan
Gebruik van de waterglijbaan is slechts toegestaan voor de jeugd tot 18 jaar. In de wachtrij, op de trap, op de bordessen is het realiseren van een afstand van 1,5 meter tussen jeugdigen tot 18 jaar en volwassenen niet goed en veilig mogelijk. Daardoor is het alleen toegestaan om gebruik te maken van de waterglijbaan door de jeugd tot 18 jaar.
Douche en toiletgebruik
Alleen de buitendouches en alle toiletten zijn open en mogen gebruikt worden. Het wordt aanbevolen om indien mogelijk voorafgaand thuis te douchen en naar het toilet te gaan. Toiletten worden dagelijks schoongemaakt. Laat het toilet netjes achter voor de volgende gebruiker.
Waterkwaliteit tijdens de Coronatijd
In het Familiebad de Bosberg werken wij met een watermonitoringssysteem dat continu de kwaliteit van ons zwembadwater in de gaten houdt en bijstuurt. Daarnaast voeren wij minimaal 2 x per dag handmatige metingen uit van het zwembadwater. In verband met Corona zijn er landelijk (en provinciaal) nieuwe richtlijnen opgesteld. We houden ons aan de nieuwe richtlijnen van de hygiëne en desinfectie in badinrichtingen.
Voor onze baden gelden 2,5 mg/l chloorgehalte (of hoger als de weeromstandigheden daarom vragen) en een Ph van 7,0. De doorstroming van de baden zal verhoogd worden naar 100% en de filters zullen vaker gespoeld worden om de verdunning van de coronavirussen te bewerkstelligen.
Welke activiteiten zullen er worden opgestart?
De volgende activiteiten zullen worden opgestart:
•    Zonnen en spelen op de zonneweiden; 
•    Spelen in de speeltuin;
•    Baantjes zwemmen met mogelijkheid voor reservering voor iedereen;
•    Vrij zwemmen / recreatief zwemmen met mogelijkheid voor reservering voor iedereen;
•    Groepsgewijze training en sportief zwemmen middels verhuur van tijdsblokken aan de betreffende groepen;
•    Baantjes zwemmen voor de vrijwilligers van Familiebad de Bosberg;
•    Sport &spel georganiseerd door Sport Service Roermond voor specifieke doelgroepen; zie hiervoor:  https://www.roermondsport.nl ;

Op basis van de opgedane ervaringen, op basis van reacties van het publiek en anderen, op basis van mogelijke wijzigingen in de voorschriften zal het programma aan activiteiten worden aangepast. Maar het programma blijft altijd voldoen aan de richtlijnen van het RIVM.
Vaststelling
Dit eerste protocol  is opgesteld en vastgesteld door het bestuur van Stichting Zwembad de Bosberg op 24 juni 2020 te Swalmen.
De aangepaste protocollen hebben een vergelijkbare status.