terug

WERKGROEP GROEN

Het Familiebad de Bosberg wordt mede gewaardeerd om het vele groen en de ligging in de prachtige natuur. De werkgroep Groen verzorgt al het groenonderhoud op het complex van het Familiebad de Bosberg.

Als vrijwilliger Groen ben je in het winterseizoen 4 of 5 keer gedurende een zaterdagochtend van 9.00 tot 12.30 uur actief. Op deze groendagen snoeien we de borders, ruimen het blad en afgewaaide takken, rooien we af en toe een border, planten nieuwe borders in, snoeien we de bosranden en de individuele bomen op en tenslotte maken we alle borders schoffelklaar voor het nieuwe seizoen. Halverwege de ochtend pauzeren we met koffie, vlaai en gezelligheid.
Deze groendagen worden ruim van tevoren gepland, gemiddeld 1 keer per maand.

Hiernaast is er gedurende het winterseizoen, elke zaterdagochtend, de mogelijkheid om op eigen initiatief blad te gaan ruimen of onkruid verwijderen.

In het zomerseizoen wordt er op zaterdagochtend van 9.00 tot 11.00 uur, of op een woensdagavond van 19.00 tot 21.00 uur, geschoffeld en onkruid verwijderd.
Je wordt ingepland op basis van een door je zelf in te vullen beschikbaarheid.
Je hebt dus zelf de keuze wanneer je in de zomer schoffelt.
Naast het schoffelen zijn er soms andere groenwerkzaamheden, zoals zomersnoei, water geven, takkenruimen na een storm en dergelijke.

Bij Groen wordt het veilig werken belangrijk gevonden. We werken met goed en veilig gereedschap.
Je werkt altijd samen in kleine groepjes van 3 tot 4 personen. De gezelligheid binnen de werkgroep Groen is een groot goed.

De werktijden nog eens kort weergegeven:

Winterseizoen:
4-5 keer een zaterdagochtend van 9.00 tot 12.30 uur met halverwege pauze.

Zwemseizoen:
Circa 6 keer een schoffelbeurt op zaterdagochtend van 9.00 tot 11.00 uur of op woensdagavond van 19.00 tot 21.00 uur. Indeling op basis van zelf opgegeven beschikbaarheid.

Aanmelden:
Wil jij ons een handje komen helpen?

Meld je dan aan via vrijwilligers@familiebaddebosberg.nl