WERKGROEP WET

WET staat voor ‘Waterbeheer en Techniek’ en deze werkgroep bestaat uit meerdere vrijwilligers. Deze groep is verantwoordelijk voor de machinekamer, installaties, gebouwen, het gehele terrein en uiteraard de bassins met de daarbij behorende installaties. Projecten welke we jaarlijks in uitvoering zetten vallen ook onder deze werkgroep.

De werkgroep WET is te onderscheiden in een 2-tal groepen. De vaste groep vrijwilligers welke meestal op verschillende dagen in de ochtend aanwezig is, waarbij de dinsdagochtend de vaste ochtend is. Een aantal vrijwilligers gebruikt hun kennis en werkervaring in deze werkgroep. Dit kan van timmerman tot loodgieter zijn, of kennis van installatietechniek. Op de overig dagen kunnen wel eens kleinere klussen worden gedaan. Dit kunnen onderhoudswerkzaamheden zijn en vernieuwingen in en rond het zwembadcomplex.
WET is ook de enige werkgroep welke het gehele jaar door actief is.

Dan is er sinds enkele jaren de ‘projectgroep’ welke onderdeel is van de werkgroep WET. 
Deze groep vrijwilligers doet de grotere klussen of projecten waar jaarlijks voor gekozen wordt.
De projectgroep werkt dan ook meestal in de avonduren en op zaterdagen.

Reguliere werkzaamheden:

 • Onderhoudswerkzaamheden van algemene aard.
 • Herstellen van defecten welke van diverse aard kunnen zijn.
 • Machinekamer, denkend aan onderhoud van de installaties en het wekelijks beheer van deze installaties.
 • Het jaarlijks opstarten van het zwembad en na het seizoen het winterklaar maken. Hierbij kun je denken aan het schoonmaken van de bassins en het vullen van de baden. Gelijktijdig reparaties uitvoeren als het water uit de baden is. Bij het winterklaar maken na het seizoen moet je denken aan het opruimen van alles en het afdekken van banken en speeltoestellen.
 • Schoonhouden van de daken gebouwen.
 • Herstellen bestrating.
 • Legionellabeheer.
De vaste groep WET is op dinsdagochtend van 9.00 tot 12.30 uur aanwezig. Overige dagen gaan meestal in onderling overleg.

Werkzaamheden projectgroep:

 • Verbouwing van de horeca als voorbeeld. De vernieuwde horeca is geheel door de projectgroep gerealiseerd waarbij ondersteuning is geweest door de werkgroep WET.
 • Het project ‘Kiosk’ is door de projectgroep in uitvoering gezet welke momenteel nog loopt met betrekking tot de afbouw in de kiosk.
 • Dan staan er nog diverse projectwerkzaamheden op het kampterrein op stapel. Nieuwe schuillocatie, uitbreiding toiletgebouw met een berging en keukenfaciliteit.
 • Renovatie van de huidige speeltuin.
Zo staan er jaarlijks meerdere werkzaamheden in de planning welke door de projectgroep worden uitgevoerd.