terug

WERKGROEP WET

WET staat voor ‘Waterbeheer en Techniek’.
Deze werkgroep bestaat uit vrijwilligers met zeer diverse achtergronden. Zo hebben we timmermannen, loodgieters, elektriciens, schilders en monteurs onder ons en daarnaast een groep handige klussers.

WET is verantwoordelijk voor het onderhoud van: de machinekamer, de gebouwen, het gehele terrein en uiteraard de bassins en de daarbij behorende installaties.
Naast de jaarlijks terugkerende (onderhoud)werkzaamheden, houdt de werkgroep WET zich ook bezig met eenmalige projecten.
De werkgroep WET is een van de weinige werkgroepen die het hele jaar door actief is.

De werkgroep WET is te onderscheiden in een 2 groepen:
De ‘dinsdagochtendgroep’: dit is een kleine vaste groep vrijwilligers die op dinsdagochtend aanwezig is.
Deze groep voert de jaarlijks terugkerende onderhoudswerkzaamheden uit en neemt de kleinere klussen voor hun rekening.

Daarnaast is er sinds enkele jaren de ‘projectgroep’.
De ‘projectgroep’ is onderdeel van de werkgroep WET en klust voornamelijk in de avonduren en op zaterdagen (bijna het gehele jaar) langs fulltime baan.
Deze groep vrijwilligers houdt zich bezig met de grotere onderhoudswerkzaamheden in en rond het zwembadcomplex of grotere projecten zoals vernieuwingen en uitbreindingen.

Tijdens het seizoen draagt de ‘dinsdagochtendgroep’ zorg voor de reguliere kleine klusjes.
De ‘projectgroep’ beperkt zich tijdens het zwemseizoen tot het oplossen van problemen in de machinekamer en het draaiende houden van de installaties tijdens het seizoen.
De grotere onderhoudswerkzaamheden en projecten starten meestal na het zwemseizoen (september) en gaan door tot maart.

De werkzaamheden van de werkgroep WET zijn zeer divers.
We proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van de al aanwezige expertise van onze diverse vrijwilligers. Ons uitgangspunt is zoveel mogelijk zelf doen met inzet van onze eigen vrijwilligers.

Onder de reguliere werkzaamheden van WET vallen:
 • Onderhoudswerkzaamheden, te denken aan: tegelwerk herstellen, kitwerk, reparaties beton/metselwerk, schilderwerk buiten en binnen, timmerwerk, herstellen van bestrating, hekwerk herstellen, onderhoud aan speeltoestellen, lekkages oplossen.
 • Herstellen/ oplossen van defecten, uitvoeren van reparaties.
 • Onderhoudswerkzaamheden in de machinekamer (onderhoud van de installaties en het wekelijks beheer van deze installaties)
 • Opstart van voor nieuwe seizoen: schoonmaken van de bassins en het vullen van de baden, gereed maken van de machinekamer, diverse werkzaamheden rondom de bassins.
 • Winterklaar maken na het seizoen: afdekken van speeltoestellen en infoborden, watervoorzieningen afsluiten, speeltoestellen uit de baden halen.
 • Schoonhouden/ bladvrij houden van de daken van de diverse gebouwen.
 • Legionellabeheer.
Naast de reguliere werkzaamheden lopen er jaarlijks diverse projecten, variërend van grote, maandenlang lopende projecten tot de kleinere en minder tijdrovende projecten.
Hieronder enkele voorbeelden van dergelijke projecten:
 • Verbouwing/ renovatie van de horeca
 • De ‘Kiosk’ die afgelopen jaar in gebruik is genomen.
 • De badmeestertoren is afgelopen jaar (2019-2020) gerenoveerd.
 • Op ons kampterrein is groot stuk bestrating gerealiseerd rondom de toiletunit (oktober 2020).
Op dit moment zijn we bezig met een project tbv het kampterrein:
 • uitbreiding van de douchegelegenheid van het kampterrein. In de binnenruimte van het hoofdgebouw wordt een douche gelegenheid gecreëerd voor onze kampterrein-gasten.
Uiteraard staan er nog diverse projecten gepland voor de korte en middellange termijn.
 • Zo komt er nog een uitbreiding van de keukenfaciliteiten en toilet gelegenheid op het kampterrein.
 • De speeltuin moet grootschalig worden vernieuwd/ gerenoveerd.
 • Op het kampterrein willen we nog een ontmoetingsplek en schuilplek creëren.
Investering in tijd:
Variabel en naar eigen beschikbaarheid in te vullen.

Aanmelden/ vragen/ meer informatie:
De werkgroep WET is altijd op zoek naar helpende handen.
Ben jij iemand die graag de handen uit de mouwen steekt, niet bang is om een keer vies te worden en vind je het leuk om te klussen…meld je dan aan via Jill Caris: vrijwilligers@familiebaddebosberg.nl

Voor vragen of meer informatie over WET via wet@familiebaddebosberg.nl