TERREIN OPRUIMEN EN POETSEN

Als terreinopruimer zorg je samen met je collega-terreinopruimers voor schone ligweides en het legen van de prullenbakken aan het einde van de dag. Met een kar, knijper en gewapend met schone plastic zakken ga je het terrein over en vervangt de zakken in de prullenbakken.
Met de knijper in de aanslag speur je het terrein af naar alles wat niet in de prullenbakken is beland.
Op een drukke dag kan dit best een karwei zijn dat al snel een 45/60 minuten in beslag neemt, op gemiddelde dagen maximaal 30 minuten.

Als lid van de poetsploeg zorg je samen met je collega’s voor schone toiletten en douches aan het einde van de dag. Aan de hand van een poetsplan worden dagelijks de (om)kleedhokjes, toiletten en doucheruimtes gepoetst. Om veilig te kunnen werken zijn er instructiebladen voor de werkzaamheden en voor de poetsmiddelen die gebruikt worden. Het is belangrijk de veiligheidsvoorschriften te volgen en de voorgeschreven beschermingsmiddelen te gebruiken.

Voor aanvang van het seizoen is er een grote poetsdag. Tijdens deze dag wordt - met hulp van alle vrijwilligers - het hele complex gepoetst zodat alles spic en span is voor de opening.

Op een drukke dag kan dit best een karwei zijn dat al snel een 45/60 minuten in beslag neemt, op gemiddelde dagen maximaal 30 minuten.

De werktijden worden gepland in een rooster. Men kan van tevoren aangeven op welke dagen men beschikbaar is. Dit rooster wordt thuisgestuurd. Het is mogelijk de werktijden met andere vrijwilligers van de werkgroep onderling te ruilen.
De teamleider/badmeester die dag is het aanspreeekpunt voor de vrijwilligers. Deze plant de dagelijkse werkzaamheden en regelt dit met de vrijwilligers. Bij vragen of problemen kunnen vrijwilligers altijd contact opnemen met de teamleider/badmeester.


Werkzaamheden terrein opruimen
Dagelijks wordt het zwembadcomplex opgeruimd en schoongemaakt na sluitingstijd (aanvang dienst 17.45 uur). Tot het terrein behoren de ligweiden, de perrons rondom de verschillende baden, de fietsenstalling, de oprijlaan en de beplanting. De afvalbakken moeten geleegd worden en plastic zakken zo nodig vervangen. Het afval moet gedeponeerd worden in de daarvoor bestemde container.

Werkzaamheden poetsen
Dagelijks schoonmaken van omkleedruimtes, douches, toiletten, urinoirs, vloeren, wanden en deuren na sluitingstijd (aanvang dienst 17.45 uur) aan de hand van een schoonmaakplan. Dit plan wordt door een verantwoordelijk bestuurslid samen met de vrijwilligers van deze werkgroep opgesteld voor aanvang van het zwemseizoen. 

In het hoogseizoen (tijdens de zomervakantie) moet er bij drukte vaker gepoetst worden. Dit zal altijd in overleg geregeld worden.